DAGA AT KALABAW

Isang araw may ibinulong si DAGA kay KALABAW at biglang hinimatay si kalabaw. tingnan natin kung ano ang sinabi ni daga kay kalabaw..- "KALABAW BUNTIS AKO, IKAW ANG AMA.."

What do you think ?

Related