history of santol

isang araw may dalawang lalaki..
may nakita ang unang lalaki…
unang lalaki: tol ,,,ano yon?
ikalawang lalaki: ’SAN TOL?

and poof,,at mula noon tinawag na iyong santol..

What do you think ?

Related