Panaginip

Banong: Boyong, ano’ng ikinalulungkot mo?
Boyong: Kasi nanaginip ako kagabi.
Banong: Siguro malungkot and panaginip mo.
Boyong: Hindi naman…
Banong: Eh, ano bang napanaginipan mo, aber?
Boyong: Napapaligiran daw ako ng nagagandahang babae!
Banong: Yon pala naman, eh…ba’t malungkot ka?
Boyong: Mangyari nga…sa panaginip ko ay babae rin ako!

What do you think ?

Related