Dyoks ng bakla(10) dyoks

1Q:cno ang baklang sumasayaw?
A: de ang GAYdance counselor…..Hahaha

2Q:ano ang name ng birthday ng mga bakla?
A:de birthGay…..hahahahahaha

3Q:ano called sa baklang galit?
A: de GAYlit….HAhahahahahaha

4Q:ano called sa baklang gipit?
A: de GAYpit…..hahahahahahaha

5Q:ano ang inumin ng mga bakla?
A: de GAYtorade

6Q;Saan nagpapahinga ang mga bakla?
A: de sa GAY-GAY dagat………..hahahahahahaha

7Q:saan lumalabas ang mga bakla?
A:de sa GAYte…….hahahahahahah

8Q;ano ang cake ng mga bakla?
A: de GAYce……..hahahahhahahah

9Q:ano ang tawag sa araw ng mga bakla
A:de gay

10Q:ano and tawag sa baklang panday?
A:de pangay

What do you think ?

Related