bagyo

Pinpin:oh!bakit mo hinampas radyo mo?
Biloy:Buwisit yan.
Pinpin:bakit?
Biloy:ibinalita na may bagyo..pero hindi ibinalita na matangay ng hangin bahay ko.:)

What do you think ?

Related