Ang Araw at ang Buwan

TANONG : Bakit ang sun sa umaga lang at ang moon sa gabi lang???

SAGOT : Kasi yung sun takot sa gabi tapos yung moon puyat sya sa gabi kaya sa umaga sya natutulog

111111111111111111111111111 GETS???? 111111111111111111111111111111

What do you think ?

Related