Pasyente last year

Isang pasyente ang dumating sa klinika ni Doctor Paking.
TORKO: "Doctor, natatandaan n’yo pa ba ako?"
DOCTOR: "Parang nakita na kita."
TORKO: "Ako ho iyong pasyente ninyo last year."
DOCTOR: "Ikaw nga! Ano ba ang maipaglilingkod ko?"
TORKO: "Itatanong ko ho sana sa inyo kung puwede na akong maligo!"

What do you think ?

Related