Test

Anak:Nay may good news po ko sa inyo!

Nanay:Talaga!Ano yun?

Anak:Pasado po ko sa test!

Nanay:Talaga!Anong test yun?

Anak:Pregnancy test!

What do you think ?

Related