ang gamot pampatapang

1 araw may isang batang nagpapabunot ng ngipin
bata:natatakot po akong magpabunot
dentist:o sige na nga bibigyan kita ng gamot pampatapan.(ininom na ng bata ang gamot)
dentist:o sige bubunutan na kita ah
bata:sie subukan mo babasagin ko bungo mo

What do you think ?

Related