green man

may lalaking nakasuot ng sumbrelo dahil kalbo sia nakulay green at brief pants sando medyas sapatos na kulay green din sumakay sia sa taxing kulay green at nag bayad sia ng perang green pumasok sia sa bhay niang green at pumunta sia sa kabinet niang green may nakita siang dilay na suklay bat di nia pinulot
.
..

….
…..
……
kasi kalbo sia

What do you think ?

Related