gago

Paano kinakanta ng mga pulis ang felis navidad?

A:eh di pulis na hubad

What do you think ?

Related