Q & A

1.Q:Bakit broomstick ang gamit ng witch?
A:Kasi, kapag vacuum cleaner, mabigat.

2.Q:Anong hayop ang walang gilagid?
A:Lang Gum

3.Q:Anong tawag sa Chinese na lumpo?
A: Lumpong Shanghai

4.Q:Saan ginagawa ang uling?
A:Coal Center

5.Q:Anong hayop ang hindi baduy?
A: OSO.

6.Q:Anong hayop ang puno ng hangin?
A: Lobo

7.Q:Anong sabi ng kulangot sa sipon?
A: Manigas ka diyan!

8.Q:Anong hayop ang mandaraya?
A: Cheetah

9.Q:Anong oras dapat magpunta sa dentista?
A: Tooth Hurty (2:30)

10.Q:Anong uri ng butiki ang kalaban ni Panday?
A: Lizard-o

What do you think ?

Related