hindi kasi maintindihan

umiiyak si inday sa tabi ng puno. nakit ito ng isang diwata.

diwata: inday, bakit ka umiiyak?

inday: paaangishin ami nga baay.(paalisin kami sa bahay)

diwata: bakit?

inday: ingi po ashi ami nangapangbayad sa baay. (hindi pa po kasi kami nakapagbayad sa bahay.

diwata: ano ang kanilang hinihingi?

inday: erngat.

diwata: ha?

inday: erngat po, erngat.

diwata: sige, kung gusto mo ng iyong kahilingan, isigaw mo lang ito.

inday: NGUSTO NGO NG MANGAMING MANGAMING ERNGAt!!!

(rinig naman ng diwata at peklat.)

dinilat ni inday ang kanyang mata. nakit niya na maraming peklat ang nasa katawan niya.

inday: ango to? eklat?!

diwata: ang sabi mo peklat?

inday: hindi po erlas!!

diwata: perlas ba? ang sorry, hindi kasi kita naintindihan eh!!

What do you think ?

Related