Pakialamerang Biyenan

Sa isang kasalan.
PARI:Ikaw lalaki, ang magiging haligi ng tahanan at ikaw naman babae, ang magiging ilaw ng tahanan.
BYENAN:(biglang sumabat)Eh,Father, ano ako?
PARI: Sino ka ba?
BYENAN: Ako ang ina ng lalaking ikakasal.
PARI: Ahh! Kayo po ang anay sa tahanan.

HAHAHAHAHAHA!!!!!

What do you think ?

Related