Sex with the Ghost

Teacher: Sino na ba sa inyo ang may karanasan makipag-sex sa GHOST?
(Nagtaas ng kamay si Pedro)
Teacher: O Pedro, sabihin mo nga sa amin ang pakiramdam ng pakikipag-sex sa GHOST?

Pedro: Huh? GHOST po ba? Akala ko naman GOATS…

What do you think ?

Related