Twin inside the womb

Baby 1: Ano gusto mo paglaki?
Baby 2: Doctor. Eh ikaw?
Baby 1: Pulis, para huli ko kalbo na may balbas, labas pasok dito, dura pa. Bastos siya!

What do you think ?

Related