Ang lalaking type ng Babae

1. masunurin – madaling patayuin
2. macho – laging handang magalit
3. matipid – di nagwiwidraw
4. generous – palaging nagpapakain

What do you think ?

Related