Bakit ako Buyoy

Lumapit ang labindalawang taong gulang na batang lalake sa kanyang lola at nagtanong.
"Yoya, batit ato buyoy?"
"Kasi supot ka pa, Iho, kahit itanong mo sa nanay mo," paliwanag ng lola.
"Nanay, batit ako buyoy?" tanong naman ulit ng anak sa kanyang ina.
"Kasi supot ka pa, kahit itanong mo sa tatay mo," sagot naman ng nanay.
Lapit ang bata sa tatay at nagtanong ulit.
"Tatay, batit ato buyoy?"
Nagbuntong-hininga ang tatay bago sumagot, "Kati tupot ka pa."

What do you think ?

Related