PANDIWA

"PANDIWA"
Ang pandiwa ay isang hiwa na nasa pagitan
ng dalawang hita na pinapasukan ng demonyong
batuta nilalabasan ng puting gata na ang
resulta ay pesteng bata………..

zaldy from butuan
19 AMP 54
FSUU chapter

What do you think ?

Related