lansang!

(panday sa taas sa kesami,nanilib sa nag ger2 sa kwarto,ug nag lulu!!!nahugsak ang kesami!)

(ang nag ger2 nakuratan!)

ang nag ger2: nag unsa ka dha!
panday:(n hawid sa iyang oten ug mi ingon)maam…sir…naay n u lansang ingani kadaku?

hahaha

What do you think ?

Related