Magandang umaga

Magandang umaga sa ‘yo! Bawat pagsikat ng araw dulot ay bagong muta at panis na laway, harinawa’y
sundan mo ng paligo upang ang bakas ng kahapon ay lumipas na!

What do you think ?

Related