ok yan a

Q: ano ang madaling gawin para mapaalis mo ang lalake sa tiolet?

A: sabihin mo "" ok yang piki mo a"

What do you think ?

Related