P.U.W.E.T

Ano ang ubig sabihin ng PUwEt?

Pambansang Union na Walang Enatupag kundi Text

What do you think ?

Related