sulat para sa lahat..

Kung gusto mong magparaos, iupo mo ang puwet mo sa aking labi at aking hahagkan ito para ‘di ka hirap magparaos nang nakatayo.

Nagmamahal,
Ang iyong inodoro…

What do you think ?

Related