Juan at Pedro

Juan:Inay,si Pedro hindi ako pinagkape sa burol
ng tatay nya.
Nanay:Hayaan mo anak,kapag namatay ang tatay mo,
hindi rin natin sya pagkakapehin.

What do you think ?

Related