hard :)

panu mu malalaman na babae ang isang kalabaw kung nasa malayo ito ?

ans: ade! lapitan mo : harharahar 🙂

What do you think ?

Related