1st BJ

Junior: Dad! Dad! I just had my first blow job!
Dad: Ang anak ko naman talaga, lalaking lalaki! O ano masarap ba?
Junior: Opo Dad, kaso ngawit lang panga ko!

What do you think ?

Related