read it…or else

Kapag may isinuksok at walang madukot… may nandukot!

What do you think ?

Related