“computer”

Q.ano ang kina ka adikan ng mga planeta?
A.edeh jupeteran

What do you think ?

Related