Kidlat At Kuryente

PEdro:Ano ang pagkakaiba ng kidlat at kuryente?

Juan:Malay ko…ano?

Pedro:Simple,ang kidlat libre,ang kuryente may bayad na mahal pa!!!!

What do you think ?

Related