dako mata

naay usa ka bata ang pangalan harvey lagat naglakaw siya nakitan siya sa iyang classmate ingon iyang classmate lagat! huy! lagat!
Harvey Lagat:ngano man pre!
Classmate:pre kabalo ka nga ikaw ang first sa room?
Harvey Lagat:dili,ngano man?
Classmate:ingon ni mam first daw ka sa tanan nga dako ug mata.
Harvey:wa!!!Tala man ka bongogon.

What do you think ?

Related