“BRA”

"May imported na bra na gling pa sa bansang america…na binibenta lng na nagkakahalagang 25 centavos lmang..kso..may paktori depek….nagiging ka may pag gabi!!!!!!

What do you think ?

Related