Si Malaki at si Maliit

may 2 magkapatid ang pangalan ay si malaki at si maliit isang araw inutusan ni malaki si maliit namagpadala ng sulat sa nanay at sa tatay nila pumunta si maliit sa post office para ipadala ang sulat ang nakalagay ay dear nanay at tatay ibili niyo po kami ng isang kilong baboy at isang dosenang itlog nagmamahal anak pagdating sa post office ay napaaway siya at nagkapunit punit ang sulat ang nakalagay ay dear baboy ibili niyo po kami isang kilong nanay at isang dosenang anak nagmamahal itlog ng tatay pagdating ng sulat sa nanay nila ay nabasa niya ang nakalagay at tinawag ang asawa niya at nag away sila ang haba natapos din

What do you think ?

Related