Pinoy Jokes

1.Siya ay nagtungo sa palangke upang bumili ng ulam na masama ang loob.
2. Ang ginoo ay nagpahid ng pawis na naiinip na sa paghihintay.
3. Ang anak nya ay ginamot ng doktor na may pulmon.
4. Ang isang batang babae ay sumakay sa isang bisikletang may laso sa mahabang buhok.
5. May isang maliit na bata na nakasakay sa kotse na umiiyak.

TAWA NAMAN

What do you think ?

Related