bakit?

kung kailan naglakd nako ng isang hakbang palayo sa mundo mo saka mo naman ako hinila ng dalawang hakbang palapit sa mundo mo,

What do you think ?

Related