Pano m0 mlalaman

Pedro: Pan0 m0 malalaman kung ang binibiling m0ng karne sa palengke ay babae o lalake?????

Juan: ttanong m0 sa tidera.

Pedro: hindi….

Juan: Eh ano????

Pedro: Kapag babae….i"kiki"lo kapag lalake…"titi"mbangin…

What do you think ?

Related