Nasaan ang Piso

Nasaan ang Piso (kiro 626)

Tama ang kwenta mo..

Pero ang tanong ng titser ko e ganito…

Halimbawa ikaw ay bumili ng isang bagay na halagang 4 pesos lang… pag nagbigay ka ng 5 pesos..magkano isusukli sa iyo??

Syempre 1 peso or PISO

Halimbawa tatlo kayo.. nagbayad ng tig 4

Magkano ang total ng ibinayad ninyo… e di 4 x 3 = 12

isama mo ang 2 pesos na ibinulsa ng waiter…12 + 2 = 14

May mali ba sa kwenta ko???

Abdulla Kabutu

What do you think ?

Related