mathematics

iasang araw. tinaning mo kung ilan ang membro ng grupo. ang sabi ko naman kung ang isa sa membro mo ang lumipat sa aking grupo, pareho ang bilang ng membro mo at sa akin. kung isa sa membro ko ang lumipat sa grupo mo, ang bilang ng membro ay kalahati ng sa akin

What do you think ?

Related