ang palaka at ang scientist….

Isang scientist ang nag experiment sa isang palaka. Sinabi niyang, "NAKATATALON ANG PALAKA PAG 4 ANG PAA"
Pinutol niya ang isang paa ng palaka at pinatalon ito.
Nag tumalon ito, sinabi niyang, "NAKAKATALON PARIN ANG PALAKA KAHIT 3 NALANG ANG PAA NITO"
pINUTOL NIYA ULIT ANG ISA PANG PAA NG PALAKA AT PINATALON NIYA ITO. nang tumalon ang palaka, sinabi ng scientist na "NAKAKATALON PARIN ANG PALAKA KAHIT 2 LANG ANG PAA NITO" Pinutol na niya ang isa pang paa ng palaka at pinatalon ito; sinabi niyang "NAKATATALON PARIN TALAGA ANG PALAKA KAHIT ISA NALANG ANG PAA NITO" Pinutol na niya ang huling paa ng palaka. Pinatalon niya ito, ngunit di ito tumalon, paulit-ulit niyang pinatalon ang palaka ngunit ayaw talaga. At sinabi nyang…..

"PAG WALA NA ANG MGA PAA NG PALAKA, ITO’Y NABIBIBNGI!!!"

lol……

What do you think ?

Related