100

doctor: ang iyong ina ay malapit ng mamatay at 50/50
Anak: hindi pa patay 50+50=100

hehehehehehe
he
he

Kyle

What do you think ?

Related