Ang Karpintero

May isang gusaling itinatayo na merong 1000 palapag…
Si Dimar na isang karpintero ay nautusang pakuan ang isang pirasong kahoy sa pinakatuktok ng gusali…

Sa hirap ng buhay at kanyang pangangailangan sa pang-araw ay hindi na nagdalawang isip si Dimar..

Matapos ang sobrang taas na pagakyat pinukpok na nya ang pako gamit ang kalawanging martilyo niya…
Sa kasamaang palad nahulog ang martilyo….

…..

……..

…………..

……………………..

Itutuloy…….
(Kapag pumatak na ang martilyo mula sa 1000 palapag na gusali…)

What do you think ?

Related