3 Matanda

May tatlong matatandang nagkuwekuwentuhan kung sino sa kanila ang may pinakamalaking problema sa health. Sabi nung 70 anos, "Ako tuwing 7:30 ng umaga, kailangan kong bumangon para umihi pero isang oras ako sa banyo dahil patak-patak lang ang lumalabas sa ihi ko. "Walang sinabi yan" sabi nung 80 anos, "Tuwing 8:30 ng umaga, kailangan kong "magbawas" bah, pero mahigit isang oras ako sa banyo, dahil lagi akong tinitibe (constipation), napakasama talaga. Sabi naman nung 90 anos, kayong mga kabataan, akala ninyo may problema kayo, tuwing 7:30 ng umaga, umiihi ako parang kabayo at 8:30 naman, nagbabawas ako parang baboy, eh ang problema ko, 9:30 ako nagigising!

What do you think ?

Related