……AnG Yu+A…..

…kamatyunon nah ag tiguang……
LOLO: apo… aay..aw Bya.. i..baliiigyaa anggg yuuutaa saa a2ngg
liikood hah… kunggg maawaaalaaa na kkkkuuhh…
APO: ahh! lo, dle mna a2ng yuta sa likod…
LOLO: busa gni ayw ebaligya ky dle a2..a..!!!……………….
====nge!!!!!!!!!!!

What do you think ?

Related