Cno BA?

Rumano At Chinese nag a-away kung cno ang unang pumatay kay Hesus

Rumano:kami ang nauna pumatay kay Hesus
Chinese:hinde kami ang nauna , kanino baka yo bumili ng pako ha?

What do you think ?

Related