Si Yahweh,Satanas at ang dalawang magnanakaw

Isang araw pinatawag ni Yahweh si Satanas at ang dalawang magnanakaw.Sabi ni Yahweh kumuha sila ng isang bato kumuha si Satanas ng maliit na bato at yung dalawang magnanakaw kinuha ay malaki pagkatapos sabi ni Yahweh kung gaano kalaki ang batong hawak niyo ganun kalaki ang tinapay na ibibigay ko sa inyo……Sabi ni Satanas @*?#!
Sabi ulit ni Yahweh kumuha ulit ng bato ang tatlo kinuha ni Satanas ay malaking bato sa dalawa naman ay maliit pagkatapos sabi ni Yahweh ibato niyo yung batong hawak niyo kung gaano kalayo ang inabot ng bato niyo ganon kahaba ang magiging buhay niyo…….sabi ulit ni Satanas @*?#!
At sa huling pagkakataon pinatawag uli ni Yahweh ang tatlo at sabi niya kumuha ang bawat isa ng dalawang bato ang kinuha ni Satanas ay isang maliit at isang malaki yung dalawa namang magnanakaw ang kinuha ay parehas maliliit na bato pagkatapos sabi ni Yahweh kung gaano kalaki ang mga batong hawak niyo ngayon ganun kalaki ang mga betlog niyo…….nyahahahaha kawawa si Satanas……………….

What do you think ?

Related