CANADIAN

Maganda daw mapangasawa CANADIAN kc puede mong sabihin: Maglaba CANADIAN! Magsaing CANADIAN! Hubad CANADIAN! 2wad CANADIAN! O, ok CANADIAN?

What do you think ?

Related